ثبت نام

لطفا یکی از رشته های زیر راانتخاب کنید ...

  • ریاضی فیزیک - 7000 تومان
    کاربران ثبت نامی در این دسته فقط می توانند به قسمت آزمونهای سراسری ریاضی فیزیک دسترسی داشته باشند و اعتبار آن فقط 15 روز می باشد.
  • علوم تجربی - 7000 تومان
    کاربران ثبت نامی در این دسته فقط می توانند به قسمت آزمونهای سراسری علوم تجربی دسترسی داشته باشند و اعتبار آن فقط 15 روز می باشد.